Rezime početnih aktivnosti

Nakon konstituisanja rukovodstva Kluba i Upravnog odbora, te nakon što je Upravni odbor održao svoj prvi sastanak i dao određene smjernice za rad, Rukovodstvo je krenulo u realizaciju istih. Prije svega zakupljene su dvije domene www.arktuzla.ba i www.rekreativci.ba putem kojih će svi članovi i simpatizeri, ali i oni koji to tek treba da postanu, moći iz prve ruke saznati sve u vezi sa trenutnim i budućim aktivnostima ARK Rekreativci Tuzla. U skladu sa tim već je pokrenuta web stranica putem koje se mogu pratiti dešavanja u klubu, ali skinuti potrebni obrasci za učlanjenje u Klub ili upis u ljetnu školu trčanja koja počinje 15.05.2017. godine. Započete su i pripreme za 1. TZ noćni polumaraton. S tim u vezi predat je projekat za sufinansiranje planirane trke Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla. Isto tako, u vezi organizacijom noćnog polumaratona pokrenute su aktivnosti na razradi detaljnog plana organizacije. Paralelno sa ovim aktivnostima, vode se i pregovori sa nizom subjekata u cilju potpisivanja ugovora i sporazuma o saradnji kako bi se članovima Kluba omogućili bolji uslovi za bavljenje trčanjem.

ARK Rekreativci Tuzla